Algemene Voorwaarden/ Privacy verklaring 

Om de massagebehandeling die u wilt ondergaan zo goed en ontspannen mogelijk te laten verlopen, hanteer ik een aantal algemene voorwaarden. Als u een afspraak maakt bij Praktijk Yv ga ik er van uit dat u deze voorwaarden heeft gelezen en hiermee akkoord gaat.

 1. Voor het bijhouden van de administratie wordt bij het maken van een afspraak naar uw adres, telefoonnummer en/of e-mailadres gevraagd.
 2. Voorafgaand aan de eerste massage/behandeling wordt er door mij een korte intake gehouden met de cliënt. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze (medische) informatie die hij/zij tijdens dit gesprek verstrekt. Op basis hiervan kan de massage/behandeling op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden.
 3. Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit aan mij door te geven.
 4. Alle informatie die u tijdens het intakegesprek  en de massage/behandeling aan mij vertelt wordt vertrouwelijk behandeld. Zonder uw schriftelijke toestemming worden deze nooit aan derden verstrekt.
 5. Bij Praktijk Yv wordt geen medische diagnose gesteld. Bij twijfel kan ik afzien van een massage/behandeling en wordt u door verwezen naar de huisarts of specialist.
 6. Bij koorts en griep mag er niet gemasseerd worden. Bij acute blessures, hoge bloeddruk en ziektes is het raadzaam eerst advies te vragen aan uw arts, voordat u een afspraak maakt.
 7. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Geannuleerde of vergeten afspraken binnen deze termijn worden voor 50% in rekening gebracht. (Corona gerelateerde klachten vallen buiten deze regeling)
 8. Betaling verloopt contant of via Tikkie en wordt direct na de massage/behandeling voldaan.
 9. Praktijk Yv is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.
 10. Erotische en/of seksuele massages maken geen deel uit van de massages die Praktijk Yv aanbiedt. Cliënten die hier wel op inspelen worden meteen verzocht de praktijk te verlaten en zijn niet meer welkom.
 11. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u tevens dat u Praktijk Yv niet aansprakelijk zal stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage/behandeling die aan u gegeven is.

  Privacy verklaring wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

Wat gebeurt er met uw persoonsgegevens bij Praktijk Yv?:
Identiteit van de onderneming: Praktijk Yv is een professionele praktijk waar u een afspraak kunt maken voor verschillende vormen van massages. 

Praktijk Yv staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73253642

Voor de behandeling van cliënten kan het noodzakelijk zijn dat bepaalde cliënt gegevens worden vastgelegd. Praktijk Yv maakt daarvoor gebruik van Anamnese formulieren om specifieke persoonsgegevens te noteren en antwoorden met betrekking tot vragen over uw gesteldheid. Het betreft: Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, reden van bezoek.

Vragen die betrekking hebben op uw gesteldheid zoals:

- Sport specifieke aspecten die betrekking kunnen hebben op de massage/behandeling, (oude) blessures of operaties in het verleden die nog een last geven op moment van massage/behandeling.

- Gezondheid aspecten die relevant zijn voor een massage/behandeling, zoals hoge of lage bloeddruk, allergieën etc. en of cliënt onder behandeling van een arts of specialist is.

- Het antwoord op de vraag of de cliënt zelf nog iets te melden heeft wat van belang kan zijn voor de massage/behandeling.

- Het antwoord op de vraag of de cliënt zelf nog iets te melden heeft wat genoemd moet worden mocht er medische hulp ingeschakeld moeten worden.

Alle andere (niet relevante) informatie t.b.v. de massage/behandeling die de cliënt uit zichzelf mededeelt zal niet worden genoteerd.

Met het ondertekenen van het anamnese formulier sluit u geen contract af met de behandelaar.
Opslag persoonlijke gegevens.

Uw persoonsgegevens en persoonlijke (medische) gegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Uw persoonsgegevens en persoonlijke (medische) gegevens zijn alleen ter beschikking van Praktijk Yv.

Uw persoonsgegevens en persoonlijke (medische) gegevens worden genoteerd op een intake formulier (anamnese formulier) die u voor akkoord ondertekend. Deze Anamnese formulieren worden niet digitaal opgeslagen, deze gaan uitsluitend op alfabetische volgorde in een ordner.

Uw persoonsgegevens en persoonlijke (medische) gegevens worden nooit in een computer of ander opslagmedium opgeslagen.

Uw telefoonnummer wordt in een mobiele telefoon opgeslagen, als u hiervoor toestemming heeft gegeven en afspraken wilt maken via de moderne veelgebruikte whats-app en Messenger en sms berichten. Hiervoor is het nl. nodig dat uw naam en nummer is opgeslagen in een mobiele telefoon zodat u als persoon wordt herkend als ik uw een bericht wil sturen of van u ontvangen.

Op de mobiele telefoon worden nooit adressen of andere persoonsgegevens opgeslagen, uitsluitend uw naam en telefoonnummer.

Uw e-mailadres toont alleen uw naam, hier worden nooit uw adres of andere persoonsgegevens bij opgeslagen.
Recht op inzage.

Elk persoon heeft het recht op inzage, rectificatie of het wissen van zijn persoonsgegevens en persoonlijke (medische) gegevens op het intake formulier (anamnese formulier) die door Praktijk Yv zijn verzameld en bewaard.

Elk persoon heeft het recht om bezwaar te maken op de manier hoe zijn persoonsgegevens verzameld, verwerkt en bewaard worden.

Elk persoon heeft het recht om de eerdere toestemming voor het verzamelen en bewaren van zijn persoonlijke gegevens in te trekken. U kunt uw intrekking van uw toestemming kenbaar maken door middel van een bericht.
Elk persoon heeft het recht om zijn persoonsgevens en persoonlijke (medische) gegevens op te vragen en mee te nemen naar een andere 'aanbieder'; het zogenaamde recht op dataportabiliteit.